Učebna

Učebna autoškoly se nachází v přízemí KD Médium. Je vybavena všemi potřebnými pomůckami pro výuku(různé obrazy a plakáty, modely), audiovizuální technikou (zpětný projektor, videorekordér, TV,dataprojektor, PC)