ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „B“

  • Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

– motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče

– traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg

– jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

  • Podmínky pro udělení oprávnění:

• věk 18 let (tento věk je potřeba splnit v den závěrečných zkoušek)
• zdravotní způsobilost (dokládáte posudkem od praktického lékaře)
• odborná způsobilost (potvrzení o absolvování závěrečných zkoušek)

Rozsah výcviku:

18 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
2 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
10 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 hodina: výuku zdravotnické přípravy
4 hodina: opakování a přezkoušení

5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

  • Praktický výcvik

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

  • Délka kurzu:

Délka kurzu cca. 2-3 měsíce
V případě rychlokurzu do 1 měsíc

OSOBNÍ AUTOMOBIL - skupina B

Tip kurzuDélka kurzuSkupinaCena
Běžný kurz2-3 měsíceB16990 Kč
SLEVA student2-3 měsíceB16490Kč
Individuální výcvik2-3 měsíceB18490 Kč
Rychlokurzdo 1 měsíceB20990 Kč
Doplňkový výcvik1 hodB500Kč
Kondiční výcvik1-4 hodB700 Kč
Kondiční výcvik5 a více hodinB600 Kč
Zrušená jízda méně než 24 h předem1hB250 Kč
Zrušená jízda méně než 2 h předem1hB500 Kč
Vrácení ŘP (příprava na přezkoušení a přezkoušeníB4490