ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „An“

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 35 kW nebo o poměru nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.“

  • Podmínky pro udělení oprávnění:

• věk 24 let(resp.po 2 letech držení A2)
• zdravotní způsobilost
• odborná způsobilost

Žadatel musí být buďto držitel řidičského oprávnění skupiny A2, nebo splnit podmínky pro udělení skupiny A bez omezení a následně v obou případech složit „zkoušku“. Ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

  • Rozsah výcviku:

V praxi jsou 2 možnosti:

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 (min.2 roky). Může se podrobit tzv. „doplňovacímu výcviku“ v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou. Skládá pouze tzv. „doplňovací zkoušku“. Jedná se vlastně o zkoušku z praktické jízdy.

2. Žadatel není držitelem skupiny A2. Absolvuje kompletní výcvik jako na sk.A2, ale na motocyklu nad 35 kW.Po vykonání zkoušky obdrží ŘP na sk.A bez omezení.Pro tuto skupinu je potřeba dovršení věku 24 let.

Od roku 2016 se provádí zkouška z praktické jízdy MOTO samostatně a dvoufázově.

  1. část je tkzv.jízda zručnosti  na cvičné ploše (viz.https://youtu.be/2OkSrCuBVtg) .
  2. část zkoušky probíhá v provoze a žadatel jede samostatně na motocyklu a my s komisařem jedeme za ním autem.

Na to se musíme připravit ve výcviku. Začínáme normálně ve dvojím na motorce s učitelem a až teprve dostatečně zvládneme ovládání motocyklu, zkoušíme samostatnou jízdu (nejprve na cvičné ploše a pak v provoze).

  • Délka kurzu:

U běžného výcviku je délka cca 1-2 měsíce. U rychlokurzu do 1 měsíce. V případě příznivých podmínek by se to dalo zvládnout do 14 dnů.

MOTOCYKL (bez omezení výkonu) - skupina An

Tip kurzuDélka kurzuSkupinaCena
Individuální výcvik2-3 měsíceAn22500 Kč ***
Rychlokurzdo 1 měsíceAn24500 Kč ***
Doplňkový výcvikAn1450 Kč (+100 Kč doprovod)
Rozšíření z A2do 1 měsíceAnod 12000 Kč °°°