Druhy výcviku

Po kliknutí na jednotlivý druh výcviku se vám ukáže kompletní osnova výcviku dle zákona 247/2000 Sb. ve formátu PDF.

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2,A, B řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci. Výuka teorie probíhá ve společném kurzu.

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2,A, B řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci. Výuka teorie probíhá dálkově formou samostudia a konzultací s učitelem dle individuálního studijního plánu.

Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A2+B.

Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na A, z A1 na A2 apod. Vždy musí být splněny podmínky zákona č.361/2000 Sb. i zákona č.247/2000 Sb. Ale tyto starosti přenechejte prosím nám. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy, týkající se Vašeho výcviku.

  • Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o 2 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

– pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc

– chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění ze sk.A1 na A2, nebo z A2 na A bez omezení

  • Motocykl bez omezení

Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat dvěma způsoby.

-Jste držitelem řidičského oprávnění na skupinu A2 min.2 roky a absolvujete tzv. „doplňovací zkoušku“. Jedná se pouze o zkoušku z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy. Před zkouškou absolvujete v naší autoškole doplňkový výcvik na motocyklu nad 35 kw dle potřeby.

-Je li Vám více než 24 let, absolvujete výcvik na motocyklu nad 35 kW.