Povinné školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vychází především z následujících právních předpisů:

a) zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

b) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání

c) zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů – referentů.

Školení provádíme buď u nás v učebně, nebo dojíždíme do jednotlivých firem. Rozsah školení a způsob přezkoušení záleží na dohodě s objednatelem.

V současné době je hlavní náplní tohoto školení proškolení ze  zákona o pozemních komunikacích se zahrnutím všech dosavadních novel a změn.

Cena školení: 2500 Kč + DPH/ skupina (do 20 osob), popř.500 Kč/jednotlivec

Vstupní praktické školení

V současné době je na velké množství pracovních pozic požadován řidičský průkaz. Do firem nastupují mnohdy čerství držitelé řidičského oprávnění a jsou jim svěřována drahá vozidla. Proto některé firmy, nad rámec povinností daných zákonem, požadují při nástupu zaměstnance praktické prověření jeho řidičských dovedností.

Tuto nepovinnou formu školení provádíme „na míru“ podle konkrétní objednávky firmy, zpravidla se koná před prvním přidělením vozidla zaměstnanci. Předchází jí teoretické školení a skládá se z praktické jízdy s učitelem buď ve firemním voze nebo ve vozidle autoškoly. Po jízdě je provedeno vyhodnocení, na přání písemné, s případným doporučením zdokonalovacího výcviku.

Na první pohled se jedná o zbytečnost, ale jde o účinnou prevenci předcházení zbytečným škodám na majetku firmy i na lidských životech.